Київський муніципальний академічний театр ляльок «на лівому березі Дніпра»

Київський муніципальний академічний театр ляльок «на лівому березі Дніпра», м. Київ, УКРАЇНА - ще один чудовий учасник нашого Відкритого дистанційного фестивалю театрів ляльок для дітей «Інтерлялька -2022», який пропонує на конкурс свою виставу «ЗАХМАРНА ЛЕДІ»

Київський муніципальний академічний театр ляльок «на лівому березі Дніпра»
Київський муніципальний академічний театр ляльок «на лівому березі Дніпра»
Київський муніципальний академічний театр ляльок «на лівому березі Дніпра»
Київський муніципальний академічний театр ляльок «на лівому березі Дніпра», м. Київ, УКРАЇНА
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра (раніше Київський міський театр ляльок) було створено у 1983 році завдяки активній діяльності та при безпосередній участі Народного артиста України Сергія ЄФРЕМОВА. Але формування творчого колективу відбулося ще в 1981 році на основі філіалу Республіканського театру ляльок. В процесі роботи стало зрозуміло, що колектив філіалу може існувати як самостійний організм. Тому, філію було реорганізовано в самостійний театр ляльок.
Власне приміщення у колективу з’явилося лише в 1997 році – в стінах колишнього кінотеатру, де театр і знаходиться по цей час. Тоді, успішно гастролюючи світом, «Київський міський театр ляльок» стає лауреатом міжнародних фестивалів у Польщі, Угорщині, Австрії, Швейцарії, Німеччині, Словаччині, Югославії, Мексиці, Португалії, Франції та набуває великої популярності в Україні. Колектив театру багаторазово відзначений високими нагородами за кращу режисуру та акторську майстерність. На театральній сцені, разом з корифеями-фундаторами театру, набуває досвіду і творча молодь. На сьогодні в репертуарі театру більше вистав для глядачів різного віку та грандіозні творчі плани на майбутнє.

Kyiv Municipal Academic Puppet Theater “On the Left Bank of the Dnieper”, Kyiv, UKRAINE
Kyiv Municipal Academic Puppet Theater on the left bank of the Dnipro River (formerly Kyiv City Puppet Theater) was created in 1983 owing to the activity and direct participation of the People’s Artist of Ukraine Serhiy YEFREMOV. However, the formation of the creative group took place in 1981 based on the branch of the Republican Puppet Theater. In the process of its activity, it became clear that the staff of the branch could exist as an independent entity. Therefore, the branch was reorganized into an independent puppet theater.
The company got its own premises only in 1997 - in the walls of the former cinema, where the theater is still located. Then, successfully touring the world, the Kyiv City Puppet Theater became a laureate of international festivals in Poland, Hungary, Austria, Switzerland, Germany, Slovakia, Yugoslavia, Mexico, Portugal, France and gained great popularity in Ukraine. The theater team has been repeatedly awarded high awards for the best directing and acting skills. Creative young people are gaining experience on the theatrical stage along with the renowned founders of the theater. Today, the theater’s repertoire includes numerous performances for audiences of all ages and grandiose creative plans for the future.

Детальніше

Театр МАСКА, м. Жешув, ПОЛЬЩА

Знайомтесь: Театр МАСКА, м. Жешув, ПОЛЬЩА на Відкритому дистанційному фестивалі театрів ляльок для дітей «Інтерлялька -2022» з виставою «КАЙТУСЬ-ЧАРІВНИК»!

Театр МАСКА, м.  Жешув, ПОЛЬЩАТеатр МАСКА, м.  Жешув, ПОЛЬЩАТеатр МАСКА, м.  Жешув, ПОЛЬЩА
Театр МАСКА, м. Жешув, ПОЛЬЩА
Театр «Маска» в Жешуві – єдиний професійний ляльковий театр на польському Підкарпатті, є комунальним закладом культури. Створений у 1956 році під назвою Театр Ляльки й Актора «Касперек». На сьогодні художній доробок театру налічує понад 260 прем'єр. Серед них переважають вистави, розраховані на маленьких та наймолодших глядачів. Виступає колектив як на власних сценах (у нього дві — велика і мала) в Жешуві, так і в усьому Підкарпатському воєводстві. Кількість виступів на рік становить в середньому 350, а кількість глядачів понад 55 000 осіб. Проводить освітню театральну діяльність, яка знайомить юних глядачів із таємницями театрального мистецтва. Тут є музей лялькового театру, де можна побачити ляльок, декорації та сценічні конструкції з колишніх вистав театру.
Багато видатних творців польського мистецтва — режисерів, сценографів, композиторів, хореографів — співпрацювали з театром ляльок у Жешуві. Театр «Маска» неодноразово виступав за кордоном: в Австрії, Бельгії, Хорватії, Франції, Ірані, Югославії, Литві, Словаччині, Тунісі, Туреччині та Україні. Має багато нагород і відзнак з Міжнародних фестивалів (зокрема з Кракова, Ополі, Познані, Торуні, Суботиці, Ужгорода, Загреба). Важливою відзнакою для театру є відзнака Міністра культури і мистецтва Польщі за твори для дітей та юнацтва та Срібна медаль «Gloria Artis» за життєві досягнення, присуджена Міністерством культури у 2006 році.

“Maska” Theatre in Rzeszów is the only professional puppet theatre in Podkarpackie region. It was established in 1956 under the name of Puppet and Actor Theatre “Kacperek”. Currently, the artistic legacy of the theater includes more than 260 premieres. The theatre repertoire includes variety of performances for children, teenagers and adults. The company performs both on its own stages (it has two stages - large and small) in Rzeszow and throughout the Podkarpackie region. There are about 350 performances a year and about 55 000 viewers.
The company conducts educational theatrical activities that introduce young viewers to the secrets of theatrical art. There is a museum of puppet theater, where visitors can see puppets, scenery and stage constructions from the former theater performances.
Many prominent creators of Polish art including directors, stage designers, composers, choreographers collaborated with the Puppet Theatre in Rzeszow. The theatre has often showed its plays abroad. It has traveled to Austria, Belgium, Croatia, France, Iran, Yugoslavia, Lithuania, Slovakia, Tunisia, Turkey and Ukraine. It has many awards and distinctions from international festivals (in particular from Krakow, Opole, Poznan, Torun, Subotica, Uzhhorod, Zagreb). An important distinction for the theater is the award of the Minister of Culture and Art of Poland for works for children and youth and the Silver Medal “Gloria Artis” for life achievements, awarded by the Ministry of Culture in 2006.

Детальніше

Свято ІНТЕРЛЯЛЬКИ наближається!

Директор-художній керівник Закарпатського академічного обласного театру ляльок, голова оргкомітету Відкритого дистанційного фестивалю для дітей «Інтерлялька -2022» Мирослав ПЕТІЙ розповідає про прийдешню подію у програмі «На часі» на телеканалі 21 Ужгород (Закарпаття).

Детальніше

Яндекс.Метрика